A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.


www.nfu.hu


A projekt adatai:

A projekt azonosító száma: ÉAOP-5.1.3-2008-0039

A projekt címe: „Gene-Ráció”
Civil szolgáltató központ létrehozása és komplex munkaerő-piaci, ill. közösségfejlesztő program működtetése gyermeküket egyedül nevelő, halmozottan hátrányos helyzetű, jelentős részben anyaotthonokban élő anyák és gyermekeik számára

A projekt megvalósítója: Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány (Debreceni SZETA) 4025 Debrecen, Barna u. 18.

Konzorciumi partner: CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért, 4025 Debrecen, Arany J. u. 2.

A projekt megvalósításának helyszíne: Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona, 4024 Debrecen, Nap u. 4.

A projekt összköltsége: 59.132.361,- Ft

A támogatás összege: 53.219.125,- Ft

A támogatás intenzitása: 90%

A projekt megvalósításának időtartama: 2009. május 04.- 2011. március 31.


A projekt menedzsmentje:

Projektmenedzser, szakmai vezető: Szalai Ibolya
Elérhetősége: 06-20/429-9120 szibolya01@t-online.hu

Pénzügyi vezető: Damu Gyuláné


Munkatársak:

Mikó Kinga mentor
Elérhetősége: Tel.: 06-52/530-767 Fax: 06-52/801-057 Mobil: 06-20/366-3010
E-mail: mikokinga@gmail.com

Pap Orsolya mentor
Elérhetősége: Tel.: 06-52/530-767 Fax: 06-52/801-057 Mobil: 06-20/375-3445
E-mail: pap.orsolya@gmail.com


A projekt rövid összefoglalója:

A projekt keretében egyrészt az Alapítvány Nap u. 4 sz. alatti ingatlana 92 m2 alapterületű blokkjának felújítása, berendezése, közösségi-szolgáltatóház kialakítása valósul meg. Másrészt 50 fő nagyarányban állami gondoskodásban felnőtt, roma származású, gyermekét egyedül nevelő, szociálisan hátrányos helyzetű nő és 50 fő általuk nevelt gyermek számára komplex, személyre-szabott szolgáltatásokat biztosítunk a következő területeken: munkaerő-piaci integráció, hatékony életvezetés, szociális támogatás, tanulási és szociális képességek fejlesztése, fejlesztő, szabadidős tevékenységek, közösségfejlesztés, önkéntesség.


A projekt célja:

A projekt hosszútávú célja, hogy csökkenjen az ellátási területen az egyedülálló, sokgyermekes, szociálisan hátrányos helyzetű – nagyarányban roma és állami gondoskodásban felnőtt, munkanélküli/gyesen lévő – nők és gyermekeik kirekesztettsége.

Közvetlen cél:
• Közösségi-szolgáltatóház kialakítása, berendezése és működtetése
• 50 fő anya (esetenként apa) és 50 fő gyermek számára komplex, személyre-szabott szolgáltatások biztosítása
• A felnőtt résztvevők kulcsképességei, motiváltsága a képzés, tréningek, klubfoglalkozások hatására fejlődnek és képesek lesznek beilleszkedni a munka világába, újra a társadalom aktív, sorsukat alakítani képes tagjaivá válnak. A gyermekek szociális és tanuláshoz szükséges képességei javulnak, így sikeres tanulókká, később felnőttekké válnak, akik képesek életüket irányítani.
• A pszicho-szociális tevékenységek segítségével a munkavállalás, tanulás során és az életvezetésben jelentkező gátlások oldódnak, kedvező pszichés klíma, oldott bizalmi légkör alakul ki a programban.

A projekt közvetett céljai:
• A programban résztvevők sikerei mintát jelentenek a résztvevők környezetében élők számára is.
• Az Alapítvány európai uniós projektek megvalósítására vonatkozó tapasztalatai növekednek.
• A partneri együttműködés példaértékűvé válik és multiplikátor hatást fejt ki.


A projekt célcsoportja:

50 fő halmozottan hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, többségében munkanélküli, jelentős számban roma és állami gondoskodásból kikerült, gyermekeit egyedül nevelő, krízishelyzetben lévő anya (kisebb számban apák) és 50 fő gyermek.


Rendezvények:

Meghívók